Casa Apicultorilor

Autor Subiect: Ordinul nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare stupi  (Citit de 2713 ori)

0 Membri şi 2 Vizitatori vizualizează acest subiect.

Offline Iulian

 • Sr. Member
 • ****
 • Mesaje postate: 299
 • Reputatie: +19/-4
 • Ialomita
Ordinul nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor si stupilor

Citat
Formulare ce se printeaza, completeaza apoi se scaneaza si se trimit prin email oficiului judetean de zootehnie.

https://drive.google.com/drive/folders/

Apasa si prietenilor apicultori de pe facebook
Citat
Text publicat în M.Of. al României. În vigoare de la 27 iulie 2017

Vazând Referatul Agentiei Nationale pentru Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu" nr. 11.158 din 11.07.2017, în temeiul prevederilor:

- Regulamentului nr. 1.366/2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului în ceea ce priveste ajutoarele din sectorul apicol;

- Hotarârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotarârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Administrarea Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor, cu modificarile ulterioare;

- Hotarârii Guvernului nr. 1.188/2014 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu", cu modificarile ulterioare, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin:

Art. 1. -

Se aproba Sistemul unitar de identificare a stupinelor si stupilor, prevazut în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. -

În sensul prezentului ordin, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) Sistemul unitar de identificare a stupinelor si stupilor reprezinta totalitatea mijloacelor si documentelor utilizate pentru identificarea stupinelor si stupilor;

b) panou de identificare a stupinelor - mijloc oficial de identificare a stupinelor pe perioada deplasarii în pastoral si/sau în perioada de iernare, dupa caz, pe care se înscriu urmatoarele date: numele apicultorului, adresa vetrei permanente, codul stupinei si, dupa caz, în partea inferioara, tipul stupinei: elita, multiplicare, productie;

c) mijloace pentru identificarea stupilor - pirogravare, vopsire;

d) codul de identificare a stupinei - cod alcatuit din 2 litere care reprezinta codul judetului si 4 cifre care reprezinta numarul de ordine al apicultorului de la 0001 la 9999, eliberat de Agentia Nationala pentru Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu", denumita în continuare ANZ, prin oficiile judetene de zootehnie, denumite în continuare OJZ-uri;

e) codul de identificare a stupului reprezinta codul de identificare a stupinei însotit de un numar de ordine, care se inscriptioneaza de catre apicultor, obligatoriu pe toti stupii declarati;

f) familia de albine - unitate biologica alcatuita din albine lucratoare, matca, trântori, faguri pentru dezvoltarea si depozitarea hranei, care se afla într-un stup;

g) stupina/exploatatie apicola - totalitatea familiilor de albine detinute de o persoana, care poate fi amplasata pe o singura vatra sau pe mai multe vetre, în numar variabil. O stupina/exploatatie apicola poate cuprinde echipamente specifice, utilaje si constructii necesare pentru desfasurarea activitatii apicole;

h) stup - echipament apicol asamblat, care adaposteste familia de albine în perioada de crestere si exploatare si este utilizat atât în stuparitul stationar, cât si în stuparitul pastoral;

i) cutie - echipament apicol cu rol de adapost pentru familia de albine, fiind necesar pentru dezvoltarea acestora, depozitarea rezervelor de hrana, realizarea recoltei, dar si pentru transportul în vederea valorificarii culesurilor de productie;

j) produse apicole - produsele obtinute de la familia de albine ca rezultat al activitatii acesteia, sub denumirea de miere, polen, pastura, laptisor de matca, ceara, propolis, venin de albine.

Art. 3. -

La data intrarii în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 119/2011 pentru aprobarea Sistemul unitar de identificare a stupinelor si stupilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 2 iunie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

      
   
Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Petre Daea    

Bucuresti, 24 iulie 2017.

Nr. 251.
« Ultima Modificare: Ianuarie 24, 2018, 11:46:47 a.m. de Api-admin »
Sa învatam apicultura=> www.librarie.net/c/82/apicultura

Offline Iulian

 • Sr. Member
 • ****
 • Mesaje postate: 299
 • Reputatie: +19/-4
 • Ialomita
CAPITOLUL I: Cerintele tehnice care trebuie îndeplinite ...
« Răspuns #1 : Ianuarie 23, 2018, 10:13:15 p.m. »
CAPITOLUL I
Cerintele tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a stupinelor si stupilor


Citat
Art. 1. -

(1) Panoul de identificare al stupinelor trebuie:

a) sa fie confectionat din material rezistent de culoare deschisa;

b) sa fie amplasat într-un loc în care este usor vizibil de la distanta, orientat spre calea de acces exterioara a stupinei, respectiv catre drumul de acces;

c) sa aiba dimensiuni de minimum 100 cm lungime si minimum 50 cm latime.

(2) Datele se înscriu în panou astfel: în partea superioara numele apicultorului, adresa vetrei permanente, în centru codul stupinei si dupa caz, în partea inferioara tipul stupinei: elita, multiplicare, productie.

(3) În afara datelor prevazute la alin. (2) se poate adauga sigla sau însemnele caracteristice formei de organizare din care face parte apicultorul sau sigla/însemnele caracteristice a/ale apicultorului.

(4) Caracterele trebuie sa aiba dimensiunea minima de 10 cm, iar culoarea acestora trebuie sa fie închisa, astfel încât sa fie lizibila pe fundalul panoului.

Art. 2. -

Confectionarea panoului de identificare a stupinelor si a mijloacelor de identificare a stupilor se realizeaza de catre apicultor, conform cerintelor tehnice stabilite în prezentul ordin.

Art. 3. -

Mijloacele pentru identificarea stupilor sunt urmatoarele:

1. pirogravarea stupilor:

- codul de identificare a stupului sa se aplice într-un loc în care este usor vizibil de la distanta;

- apicultorul îsi numeroteaza stupii declarati;

- codul de identificare al stupului se inscriptioneaza obligatoriu pe toti stupii declarati de catre apicultorul care solicita cod de stupina în felul urmator: partea codului care este identica cu codul de identificare a stupinei este dispusa pe un rând, fiecare cifra sau litera are latimea de 1 cm si înaltimea de 3 cm, iar numarul de ordine al stupului poate avea dimensiuni mai mari, în functie de tipul stupului, pentru a fi distins usor în tehnica apicola; apicultorul îsi numeroteaza stupii declarati;

- inscriptionarea codului de identificare a stupilor folosind orice metal înrosit electric sau în foc;

2. vopsirea stupilor:

- codul de identificare a stupului sa se aplice într-un loc în care este usor vizibil de la distanta;

- apicultorul îsi numeroteaza stupii declarati;

- codul de identificare a stupului se inscriptioneaza obligatoriu pe toti stupii declarati de catre apicultorul care solicita cod de stupina în felul urmator: partea codului care este identica cu codul de identificare a stupinei este dispusa pe un rând, fiecare cifra sau litera are latimea de 1 cm si înaltimea de 3 cm, iar numarul de ordine al stupului poate avea dimensiuni mai mari, în functie de tipul stupului, pentru a fi distins usor în tehnica apicola;

- inscriptionarea codului de identificare a stupilor prin vopsirea acestuia cu vopsea rezistenta la umiditate si la temperaturile extreme ale mediului ambiant.
« Ultima Modificare: Ianuarie 23, 2018, 10:23:22 p.m. de Iulian »
Sa învatam apicultura=> www.librarie.net/c/82/apicultura

Offline Iulian

 • Sr. Member
 • ****
 • Mesaje postate: 299
 • Reputatie: +19/-4
 • Ialomita
CAPITOLUL II: Procedura de identificare a stupilor
« Răspuns #2 : Ianuarie 23, 2018, 10:21:35 p.m. »
CAPITOLUL II
Procedura de identificare a stupilor


Citat
Art. 4. -

(1) Pe teritoriul României toti apicultorii sunt obligati sa îsi identifice stupii.

(2) În termen de maximum 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, apicultorii au obligatia sa îsi identifice stupii.

Art. 5. -

(1) Apicultorii depun la oficiul judetean de zootehnie, denumit în continuare OJZ, cererea de alocare a codurilor de identificare a stupinelor, însotita de urmatoarele documente:

- copie a actului de identitate BI/CI/certificatului de înregistrare la oficiul registrului comertului/certificatului de înregistrare fiscala, dupa caz;

- copie a adeverintei care atesta proprietatea si numarul familiilor de albine înscrise în registrul agricol la data solicitarii acesteia, eliberata de consiliul local.

(2) Codul de identificare a stupinei se aloca la adresa vetrei permanente; în cazul în care un apicultor detine stupine ale caror vetre permanente se afla în mai multe judete, apicultorul va solicita coduri si de la judetele unde se afla efectiv vetrele permanente ale stupinelor. În cererea de alocare a codului de identificare a stupinei, apicultorul are obligatia sa specifice vetrele tuturor stupinelor pe care le detine.

(3) Cererea prevazuta la alin. (1), al carei model este prezentat în anexa nr. 1, poate fi depusa direct la sediile OJZ sau prin fax, prin e-mail, prin oficiul postal cu confirmare de primire.

Art. 6. -

(1) OJZ înregistreaza cererile de acordare a codurilor de identificare a stupinelor depuse de solicitanti, verifica documentele însotitoare si acorda codurile de identificare în maximum 10 zile lucratoare de la înregistrare, eliberând adeverinta al carei model este prevazut în anexa nr. 2.

(2) ANZ elaboreaza procedura de lucru si de control privind implementarea prevederilor prezentului act normativ si o aproba prin decizie a directorului general.

Art. 7. -

Apicultorii transmit anual, în perioada 1 septembrie- 31 decembrie, la ANZ, prin OJZ, declaratia pe propria raspundere cu numarul de stupi identificati pregatiti pentru iernare; declaratia poate fi depusa direct la sediile OJZ sau prin fax, e-mail, oficiul postal cu confirmare de primire.

Art. 8. -

Apicultorii au obligatia de a duce la îndeplinire identificarea stupilor cu respectarea cerintelor tehnice, în maximum 30 de zile de la data primirii codului de identificare a stupinei de la OJZ.

Art. 9. -

(1) ANZ, prin OJZ, verifica, ori de câte ori este cazul, atât evidentele oficiale, cât si stupii existenti la fata locului în stupina, conform procedurii de lucru si de control aprobate prin decizie a directorului general.

(2) Neprezentarea evidentelor oficiale si neidentificarea stupilor si stupinelor se sanctioneaza conform legislatiei în vigoare.

Art. 10. -

Exemplul codului de identificare a unui stup este prevazut în anexa nr. 3.

Art. 11. -

Cererile pentru alocarea codurilor de identificare a stupinelor se depun la OJZ numai în perioada 1 aprilie - 31 octombrie a fiecarui an.

Art. 12. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul sistem unitar de identificare a stupinelor si stupilor.
« Ultima Modificare: Ianuarie 23, 2018, 10:29:48 p.m. de Iulian »
Sa învatam apicultura=> www.librarie.net/c/82/apicultura